Звіт керівника про діяльність ДНЗ #7 “ЗОЛОТИЙ КЛЮЧИК”

Звіт керівника

про діяльність ДНЗ №7 «Золотий ключик»

 

Завідувач ДНЗ №7

«Золотий ключик»

М. Домбровська

 

 

 

М. Івано-Франківськ

2021р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.02.1005 р. №178 та на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педколективом та громадськістю» проводиться щорічний звіт керівника ДНЗ.

Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) №7 «Золотий ключик» Івано-Франківської міської ради для дітей із загальним розвитком у своїй діяльності керується конституцією України, Законом України «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, власним Статутом, Колективним договором між адміністрацією та профспілковим комітетом та іншими чинними нормативно-правовими актами у сфері освіти.

Засновником ДНЗ є Івано-Франківська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення.

Дошкільний заклад несе відповідальність перед батьками, суспільством, державою за:

реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;
забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.
Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює завідувач згідно з Статутом.

Я, як завідувач, забезпечую:

реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні батьківські збори членів трудового колективу та батьківського комітету;
дію від імені закладу, представляю його у всіх державних органах, на підприємствах, в установах та громадських організаціях;
у межах своєї компетенції видаю накази, обов’язкові для виконання працівниками закладу;
приймаю на роботу та звільняю з посади працівників при потребі.
Протягом 2020 – 2021 навчального року  у ДНЗ функціонувало 4 групи, укомплектовані за віковим принципом:

1 група раннього віку;

3 групи дошкільного віку, з них: 1 молодшого віку, 1 група середнього віку, 1 група старшого віку.

Дошкільний заклад працював з 10,5год. Режимом роботи, перебуванням дітей та триразовим харчуванням.

Зарахування дітей до дошкільного закладу з 2013 року здійснюється відповідно до загальноміської електронної черги та рішення комісії ДОН на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтво про народження дитини та реєстраційної карти.

Середньомісячна спискова чисельність протягом навчального року становила 92 дітей.

За період з серпня 2020 року до листопада 2020 року прибуло 20 дітей. Вибуло 26 дітей, з них 26 випускники старшої групи. Впродовж року було забезпечено повне охоплення навчанням дітей 6-го року життя.

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітньо-виховного процесу у навчальному закладі:
Організація освітньо-виховного процесу в дошкільному закладі була спрямована на реалізацію основних завдань ДНЗ, при вивченні яких були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, аналіз результатів роботи за 2020 – 2021 навчальний рік, потенційні можливості колективу.

У 2020 – 2021 навчальному році робота педагогічного колективу була спрямована на реалізацію таких завдань:

Комплексне забезпечення оздоровчої спрямованості освітнього процесу в ДНЗ.
Інтеграція ДНЗ та сім’ї у патріотичному вихованні дітей та формування активної громадянської позиції батьків.
Урізноманітнення форм роботи з комунікативно-мовленнєвого розвитку дітей в освітньому процесі.
Пріоритетними напрямками у роботі ДНЗ є:

Зміцнення фізичного і психологічного здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, формування основ здорового способу життя.
Створення оптимальних умов для всебічного та творчого розвитку особистості дитини в контексті вимог нового освітнього Державного стандарту.

Освітній процес у дошкільних групах та групах раннього віку здійснювався за державною програмою розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», в якій відображено вимоги до оновлення змісту освіти дитини, БК ДО у новій редакції, додатковою програмою розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Ділова документація ведеться педагогічними працівниками відповідно до вимог. Аналіз перспективно-календарного планування свідчить, що педагоги закладу застосовують широку палітру методичних засобів для виконання вимог Базової програми.

У 2020 – 2021 н. р. у ДНЗ було організовано методичну роботу з усіма категоріями педагогічних працівників, виходячи з Національної доктрини освіти України, Закону України «Про дошкільну освіту» та з урахуванням рекомендацій Департаменту освіти і науки, а саме:

Внутрісадкове методичне об’єднання вихователів, керівник О. Яремко.
Роботу методичного об’єднання було спрямовано на підвищення якості дошкільної освіти засобами ефективних педагогічних підходів у розвитку різних видів дитячих компетенцій.

Вся методична робота, яка здійснювалась в дошкільному закладі, була спрямована на поглиблене вивчення та впровадження БК ДО у новій редакції та програми «Українське дошкілля», а також на те, щоб допомогти педагогам самостійно впроваджувати в практику інноваційні педагогічні технології виховання і навчання дітей дошкільного віку.

У 2020 – 2021 н. р. результативними були такі форми методичної роботи: педагогічні ради, семінари, методичні об’єднання, консультації, колективні перегляди, внутрісадкове методичне об’єднання.

Протягом 2020 – 2021 н. р. педагоги ДНЗ брали участь у таких формах роботи міста:

виготовлення іграшкових прикрас для новорічних ялинок міста;
конкурс родинної пісні «Мереживо колядок», січень 2021 р., ІІ місце;
флешмоб «Вшанування героїв Небесної сотні»
акція «Крашанка для рідного міста»;
акція «Великодній кошик для захисників України».

Слід відмітити добру співпрацю педагогів з батьками. В кожній віковій групі поповнилось та частково оновилось розвивальне середовище завдяки співпраці персоналу групи з батьками вихованців.

Аналізуючи роботу закладу за навчальний рік, основним серед здобутків і досягнень у навчально-виховному процесі можна вважати наступне:

Добру підготовку дошкільного закладу до нового навчального року за підсумками огляду.
Забезпечення 100% охоплення навчанням дітей 6-го року життя.
Належний рівень підготовки дітей 6-го року життя до шкільного навчання (О. Яремко, Н, Кузьмик).

Протягом навчального року системно проводилась робота з метою забезпечення наступності у роботі дошкільного закладу та початкової ланки школи відповідно до укладеної угоди про співпрацю. Вихователями відстежувалася результативність навчання випускників закладу та їх адаптація до умов школи.

Велику увагу педагогічний колектив приділив розвитку пізнавальних процесів у підготовці дітей до школи. Рівень підготовленості випускників ДНЗ до навчання в школі є належним.

Не готових до навчання в школі дітей немає.

Достатній рівень навчально-виховної роботи з дітьми відповідно вимог Базової програми «Українське дошкілля» та додаткової програми для дітей старшого віку «Впевнений старт», про що засвідчують підсумкові заняття.

Вжиті керівником заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу.
Матеріально-технічна база навчального закладу потребує систематичного оновлення та поповнення. Основні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу визначено у плані розвитку ДНЗ на період 2018 – 2023 рр.

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання
У 2020 – 2021 н. р., як і в попередні роки, суттєву допомогу ДНЗ надавала батьківська громада та спонсорські кошти.

Інформація про обсяг виконаних робіт та придбання товарів

по ДНЗ №7 «Золотий ключик» у 2020 – 2021 н. р.

Виконані роботи

Кількість
Вказати кошти

(батьківські,

спонсорські)

Сума
Світильники
2
спонсорські
1000
Професійний інвентар для прибирання приміщень

 

спонсорські

6000
Шафа для одягу
1
спонсорські
4000
Стелаж
1
спонсорські
4200
Канцтовари
1
спонсорські
2000
Безконтактний термометр «Ekomed»
1
батьківські
2000
Побілка підвалу

батьківські
1000
Ремонт системи опалення (часткова заміна труб)

 

батьківські

2300
Бойлер (І мол. гр.)
1
батьківські
3500
Бойлер
1
батьківські
3000
Заміна водовідведення, відмостка

батьківські
1200
Миючі засоби

спонсорські
1992,9
Газонокосарка PowerMax
1
спонсорські
2440,8

Спонсорські: 21 633,7

Батьківські: 13 000

Всього: 34 633,7

Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.
Першочерговим завданням керівника ДНЗ є забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами. Так, на посаду вихователя ДНЗ розглядаються такі кандидатури, що мають відповідну вищу дошкільну освіту (ступінь бакалавра або магістра), добрі характеристики або стаж роботи.

У 2020 – 2021 р. дошкільний заклад був повністю укомплектований педагогічним та технічним персоналом. За штатним розкладом у ДНЗ всього 25 штатних одиниць. З числа працівників: техперсоналу – 15 чол., педагогічних працівників – 10 чол.

У закладі працює 1 практичний психолог, інструктор з фізкультури, вчитель-логопед. Медичне обслуговування здійснює 1 старша медсестра.

Освітній рівень педагогів:

вища педагогічна освіта – 10 педагогів.
У поточному році, як і в попередні роки, адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних та потенційних можливостей кожного педагога. Також проводилась цілеспрямована система методичної роботи щодо підвищення фахового рівня педагогічних працівників.

Підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» Н.Кузьмик. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії О.Яремко, Р.Майстренко, О.Кісельова. Таким чином, простежується поступове підвищення кваліфікації педагогічних працівників ДНЗ, про що свідчать зведені відомості про фаховий рівень педагогів за результатами атестації:

вища кваліфікаційна категорія – 6 педагогів;

І кваліфікаційна категорія – 2 педагоги;

спеціаліст – 2 педагоги.

Розстановка персоналу у групах здійснюється за принципом педагогічної доцільності, а саме досвідчені педагоги працюють у парі з молодими педагогами як наставники.

Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців.
В ДНЗ всі діти забезпечені триразовим харчуванням. Вартість одного дня перебування у закладі становить 29 грн. для дитини дошкільної групи, 24 грн. для дитини ясельної групи.

Велика увага приділяється організації раціонального та якісного дитячого харчування. Систематичний контроль за якістю харчування здійснювався завідувачем та старшою медичною сестрою. Значну роль в організації харчування дітей і контролю за ним виконувала рада з питань харчування, створена в ДНЗ.

У 2020 – 2021 н. р. посилена увага приділялась питанню забезпечення системи оздоровчої спрямованості освітнього процесу. Медичний та педагогічний персонал продовжував роботу по зміцненню здоров’я дітей та зниженню захворюваності. Здійснювався контроль за виконанням оздоровчих заходів, підтримувався інтерес дітей до власного здоров’я. Активно співпрацювали над вирішенням цієї проблеми впродовж навчального року педагоги та старша медсестра. До співпраці залучались і батьки дітей. Ефективність заходів досягалась шляхом комплексного поєднання оздоровчо-профілактичної роботи з корекційно-педагогічними заходами в умовах режиму дня дошкільників.

Щомісяця адміністрацією закладу проводиться статистичний аналіз відвідуваності дітьми ДНЗ та захворювання. Так, на основі даного аналізу найвища відвідуваність дітьми дошкільного закладу протягом навчального року зареєстрована в старшій групі.

Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм.
В дошкільному закладі ведеться робота з охорони дитинства, техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; видано відповідні накази, призначено відповідальних осіб, створено комісію з охорони дитинства, з охорони праці, адміністративно-господарського контролю, пожежно-технічну комісію, а також комісію з перевірки знань з ОП. Ведеться вся відповідна документація. Переглянуто інструкцію з ОП та ПБ.

Надання соціальної підтримки та допомоги дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей.
ДНЗ здійснює соціальну підтримку дітей, сім’ї яких потребують допомоги.

Так упродовж року в ДНЗ не було дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Робота була спрямована на підтримку дітей з малозабезпечених сімей та дітей учасників АТО. Діти вищезгаданих пільгових категорій безкоштовно отримали подарунки до свята Миколая.

Моральне та матеріальне стимулювання вихованців і педагогічних працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення.
У поточному начальному році здійснювались заходи по моральному та матеріальному стимулюванню педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу. Так, усі працівники в ДНЗ отримали грошову винагороду до Дня працівника освіти в повному обсязі.

При наданні щорічної основної відпустки педагогічним працівникам виплачують відпускні та матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі місячного посадового окладу.

Працівники, які перебувають на лікарняних, отримують грошові виплати за рахунок відшкодування фонду соціального страхування та підприємства.

Всі педагогічні, медичні працівники та кухарі отримують доплату до заробітної плати за вислугу років та встановлену кваліфікаційну категорію.

Старша медична сестра, завгосп, кухарі, комірник, помічники вихователів та машиністи по пранню білизни отримують (від 4 до 7 днів) додаткової оплачуваної відпустки згідно Колективного договору за ненормований робочий час, важку та напружену роботу. Працівники харчоблоку та пральні отримують доплату за шкідливі умови праці відповідно до атестації робочих місць.

Стан дитячого травматизму.
У дошкільному закладі систематично ведеться робота по профілактиці травматизму. Здійснюється контроль з боку адміністрації ДНЗ за дотриманням персоналом вимог інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності, видаються відповідні накази.

Травмування дітей у ДНЗ впродовж року не було.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.
До управління діяльністю ДНЗ протягом навчального року залучалися педагогічна та батьківська громадськості навчального закладу. З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у ДНЗ прийнято такі форми самоуправління:

рада ДНЗ;
батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
педагогічна рада;
загальні збори членів трудового колективу та батьків.
Протягом навчального року функціонувала педагогічна рада закладу, яка визначила основні завдання діяльності ДНЗ на навчальний рік та результативно працювала над покращенням освітньо-виховного процесу у ДНЗ, підвищенням професійної майстерності педагогів та поліпшенням роботи з батьками.

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.
З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обгрунтованої відповіді, неухильного виконання норм чинного законодавства про звернення громадян у ДНЗ проводиться відповідна робота: затверджений порядок особистого прийому громадян завідувачем ДНЗ №7.

Адміністрація ДНЗ №7 дотримується норм чинного законодавства про звернення громадян та виконання графіку особистого прийому громадян.

Розгляд, реєстрація та проходження звернень здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства та зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування.

Упродовж навчального року поступали скарги:

від батьків з приводу низького температурного режиму у групах після відключення тепла.
Від осіб, які були на особистому прийомі, повторних звернень не надходило.

Я, як керівник ДНЗ №7, надалі буду продовжувати роботу щодо забезпечення належних умов для перебування, розвитку і виховання дітей, які відвідують заклад, а також для створення позитивного іміджу та збільшення потенційних можливостей нашого дошкільного закладу.

Хочу висловити подяку колективу ДНЗ за тісну співпрацю, розуміння та сумлінне виконання своїх посадових обов’язків. Також хочу подякувати батьківській громаді за систематичну допомогу та участь у житті дошкільного закладу.

Прошу дати оцінку моїй діяльності на посаді завідувача ДНЗ за 2020 – 2021 навчальний рік.

Висловлені зауваження та побажання прийму до уваги та виконання. Я завжди відкрита до конструктивного діалогу та співпраці.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Solve : *
32 ⁄ 16 =


Травень 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031